• Kategori

 • Arsip

 • Sejarah

  Pondok Pesantren ”NURUL AMIN” terletak di Lingkungan Secang Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Semenjak berdiri pada tahun 1973, Pondok Pesantren ”NURUL AMIN” diasuh oleh KH. MAHMUD RIFA’I, dan dibantu oleh menantunya KH. M. HUSAINI HAFIDH NASRULLAH, S. Pd,I Semenjak berdiri (tahun 1973), sudah banyak santri yang pernah ”mondok” di Pondok Pesantren ”NURUL AMIN”. Mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini (Pebruari 2009) sebanyak 2058 santri yang pernah, dan sedang mondok di Pesantren ”NURUL AMIN”.
 • Iklan

Data Santri Madrasah Din iyah Nurul Amin

Data Santri pada Madrasah Diniyah Nurul Amin Secang Kalipuro Banyuwangi pada Tahun Pelajaran 2011 – 2012 terdiri dari 4 (empat ) kelas sbb;

 1.  Kelas 2a Patra
 2. Kelas 2b  Putri
 3. Kelas 3a  Putra
 4. Kelas 3b  Putri
 5. Kelas 4  Putri

Adapun data santri dimaksud adalah sebagai berikut :

No.

Nama Siswa

Kls

Nama

Alamat

Orang Tua

1

Abd. Shamat

IV

Syafii Secang

2

Ainur Rahman

IV

Mutrapin Papring Jaya

3

Basuni Bagus

IV

Moh. Sidiq Panderejo

4

Nurul Hakim

IV

Jamhari Papring Jaya

5

Rosyid Mansur

IV

M. sholihin Papring Jaya

6

Anisatum Maghfiroh

IV

Abdullah Pesucen

7

Anita Andrayani

IV

Arba’i Pecemengan

8

Asmaniyah

IV

Moh. Sholeh Papring Jaya

9

Husnul Khotimah Bs

IV

Busaini Papring Jaya

10

Nurul Azizah

IV

Suharto Wonosuko

11

Nurul Hidayati

IV

Husaini Wonosuko

12

Nurul Khotimah

IV

Bunawi Papring Jaya

13

Ponima

IV

Matraha Secang Timur

14

Raudlatul Hasanah

IV

Moh. Wahyu Warkop

15

Siti Qomariyah

IV

Marsuto Warkop

16

Zubaidah

IV

Juhamin Papring Jaya

17

Zubaidatul Jannah

IV

Busaid Wangkal

18

Abd. Aziz

III

Rimadin Papring Jaya

19

Abd. Hakim

III

Sulaiman Secang

20

Abd. Khotib

III

Ansori Wangkal

21

Abd. Munif

III

Mustakim Papring Jaya

22

Abdullah Wasi’an

III

Suwandi Wangkal

23

Ainur Rosyidi

III

Syamsul W. Papring Jaya

24

Ali Masyhuri Rahmat

III

Asnawi Klatak

25

Budiono

III

Ansori Papring Jaya

26

Budiyanto A

III

Jumali Papring Jaya

27

Haliman

III

Rusmanto Papring Jaya

28

Imron Shodiq

III

Tasrin Secang

29

Jamaluddin

III

Ahmadun Papring Jaya

30

Khoirul Anam

III

Misnari Papring Jaya

31

Miftahussalam

III

M.Duha Munir Papring Jaya

32

Moh. Lutfi

III

Ali Muhaimin Papring Jaya

33

Moh. Saiful Bahri

III

Suripno Secang

34

Muh. Agus Nur RR.

III

Mustaji Papring Jaya

35

Muh. Ihsan

III

Muhsin Papring Jaya

36

Muh. Lukman Fauzi

III

Abd. Halim Papring Jaya

37

Muh. Zaini Hafidz

III

Misjar Mencilsari

38

Muliyanto

III

Slamet Papring Jaya

39

Syaiful Rizal

III

Busahwi Papring Jaya

40

Yanto

III

Mistari Plampang

41

Abd. Rahman Hn

III

Hanawi Papring Jaya

42

Anisatun

III

Samsudin Plampang

43

Asiyatik

III

Luamah Pancoran

44

Asma’ul Husna

III

Asna’i Wonosuko

45

Cahyatul Qoimah

III

Suwarso Wonosuko

46

Dwi Muriya Ningsih

III

Mulyono Lerek

47

Eka Yuliawati

III

Samsuri Secang Timur

48

Fitriya Tahta Alfina

III

Suyono Kacangan Asri

49

Fitriyatun Nisa’

III

Abd. Qadir Papring Jaya

50

Halimatus Sa’diyah

III

Samin Secang

51

Harisatul Maula

III

Isti’laq Kelir

52

Heni Diana

III

Abd. Kholiq Lerek

53

Humaida

III

Moh. Anwar Secang M.

54

Husnul Khotimah Md

III

Mudahlan Papring Jaya

55

Ida Fitriyah

III

Mahwi Papring Jaya

56

Ikrimah

III

Jasmo Wonosuko

57

Ikrimatul Fatimah

III

Sy. Mu’arif Gedor

58

Ikrimatus Sholihah

III

Mugiman Wangkal

59

Inayatul Mukarromah

III

Atim Santoso Papring Jaya

60

Irma Astutik

III

M. Abdullah Papring Jaya

61

Ismawati

III

Miskana Pancoran

62

Istiqomah

III

Jazuli Kacangan

63

Khaliyatul Jannah

III

Kasmari Warkop

64

Khoirin Nisa’

III

Mustaji Papring Jaya

65

Khoirun Nida’

III

Abd. Rahman Cungkingan

66

Khoirun Nisa’

III

Abd. Rahman Cungkingan

67

Khusnul Khotimah I

III

Mat Tayib Wangkal

68

Lailatul Fitriyah

III

Asiyatim Papring Jaya

69

Liswati

III

Mawi Pancoran

70

Mar’atus Sholihah

III

Masyhuri Papring Jaya

71

Munirotus Salamah

III

Selamet Papring Jaya

72

Nur Faiza

III

Moh. Suharto Licin

73

Nur Halimah

III

Hamzah Papring Jaya

74

Nur Santi

III

Sugito Papring Jaya

75

Nur Umami

III

Khoirul Anam Licin

76

Raudlatul Jannah

III

M. Zakariyah Papring Jaya

77

Rini Astutik

III

Sariyu Licin

78

Rofiqoh

III

Asnawi Kacangan

79

Rohimah

III

Bunawi Papring Jaya

80

Rohimatus Sa’diyah

III

M. Suro Mencilsari

81

Salamah

III

Akmuyu Papring Jaya

82

Siti Faridah

III

Sumahad Papring Jaya

83

Siti Khotijah

III

Marsuto Wonosuko

84

Siti Maryam

III

Selmet Secang M.

85

Siti Yuhanid

III

M. Fathullah Cungkingan

86

Sukati

III

Mariyono Teleming

87

Supiyani

III

Suwono Kacangan

88

Zahrotul Faridah

III

M.Kholqi Jamil Papring Jaya

89

Nur Imamah

III

Sumanto Telemung

90

Isniyah

III

Sapari Telemung

91

Nurul Hotimah

III

Misadi Plampang

92

Siti Mukarromah

III

Mukhtar Secang Timur

93

A. Rizkiyanto

II

M unahyu Secang

94

Abd. Mujib Ridwan

II

Mastuki Wangkal

95

Ah. Fawaid

II

Fathullah Cungkingan

96

Ah.Taufiqurrahman

II

Jumala Kacangan

97

Ahmad Zaini Salim

II

M. Salim Papring Jaya

98

Anam Isrofi

II

Untung S. Papring Jaya

99

Budiyanto B

II

Sulaiman Watugepeng

100

Edy Santoso

II

Moh. Amin Bulusan

101

Fathur Rozi

II

Nadin Banyuwangi

102

Filza DMS.

II

Ali S. Panecutan Bali

103

Fiqy Ainur Rohim

II

Ah. Sanamo wangkal

104

Guswanto

II

Munasir Papring Jaya

105

Harto

II

Moh. Ilyas Kalipuro

106

Hasyim Ali M.

II

Mahalli Secang

107

Heri Purwanto

II

Hamawi Papring Jaya

108

Heriyanto

II

Sucipno Secang

109

Hermawan

II

Hariyono Kalipuro

110

M. Ikrom

II

Marsito Papring Jaya

111

Mas Ramdani

II

Suraji Lerek

112

Masduki

II

Supriyanto Lerek

113

Maulana Rizal Ibrahim

II

Wafer Rofiq Secang

114

Moh. Aliman

II

Salanik Bulusan

115

Moh. Harsono

II

Salha Papring Jaya

116

Moh. Hendi

II

Nurmen Papring Jaya

117

Moh. Kholil

II

Ach. Jazuli Kacangan

118

Moh. Rizqi Idris

II

Jumadin Wangkal

119

Muh. Didin Saputra

II

Darsin Kopen Dukuh

120

Muh. Yusuf

II

Moh. Adiyat Papring Jaya

121

Nur Ali Yasin

II

Nur kahfi Papring Jaya

122

Riyan Hidayat

II

Syamsuri Papring Jaya

123

Rizal Efendi

II

Tohari Papring Jaya

124

Rizqy M.

II

Sahnawi Kacangan

125

Rudi Purnomo

II

Suhaidi Cungkingan

126

Saifullah

II

Sumahyu Wangkal

127

Selamet Hadiyanto

II

Sigit Duren Gunting

128

Selamet Hariyadi

II

Mustahal Papring Jaya

129

Syamsul  Mu’arif

II

Abdullah Papring Jaya

130

Syamsul Hadi

II

Bunawi Papring Jaya

131

Tamam Fauzi Alwi

II

M. Basri Papring Jaya

132

Wawan Adi P.

II

M. Abas Papring Jaya

133

Zakaria

II

Bunadin Wangkal

134

Zinullah Hidayat

II

Abdullah Papring Jaya

135

Ibnul Fawaid

II

Al Yusman Papring Jaya

136

Moh. Yusuf W.

II

Saono Wangkal

137

Marzuki Darusman

II

Abdullah Secang

138

Ainur Rahman

II

Suparmo Secang

139

Abd. Jalil

II

Mason Secang

140

Zainul Hasan

II

Sholehuddin Secang

141

M. Lutfi

II

Abd. Rahman Secang

142

Wildan Nur Muhammad

II

Muh. Noor Papring Jaya

143

Ficky Maulana

II

M. Hasan Secang

144

Miftahurrahman

II

Karnoto Secang

145

Muhtadi Arifuddin

II

M. Toyib Kacangan Asri

146

Dewi Rahmawati

II

Muliadi Wonosuko

147

Dina Mubarokah

II

Moh. Kahfi Wonosuko

148

Hirmiyati

II

Kacung Licin

149

Husnul Khotimah S.

II

Sauji Pancoran

150

Husnul Khotimah T.

II

Thoha Papring Jaya

151

Indah Zakia

II

Mismo Warkop

152

Ismawati

II

Armoyo Wangkal

153

Istiqomah

II

Moh. Husen Secang Mangir

154

Istiqomah

II

Iksan Secang

155

Khofidatur Rofi’ah

II

Siddiq Kacangan

156

Kholifatur Rosyidah

II

Syafi’i Secang

157

Kholisatun M.

II

Asnadi Cungkingan

158

Mahmuda Yana

II

Supriyadi Wangkal

159

Masnia

II

Rawiyanto Papring Jaya

160

Maulidatus S

II

Atnan Klatak

161

Miftahul Jannah

II

Marsuto Wangkal

162

Muyassiroh

II

Abd. Qadir Secang

163

Neni Wahyuni

II

Abdalah Cungkingan

164

Novi Kurnia

II

Busono Cungkingan

165

Nur Azizah

II

Hanafi Papring Jaya

166

Nur Azizah

II

Moh. Ali Wafa Kacangan

167

Nur Jannah

II

Riyamo Kluncing

168

Nur Koyimah

II

Kartono Tretes

169

Nurul Fatimah Az Zahrah

II

Imam Asnawi Klatak

170

Rofi’atur Rizkiyah

II

Ayum Ja’far Secang

171

Rowahul Jannah

II

Moh. Sholeh Papring Jaya

172

Selvi Safitri

II

Buasan Klatak

173

Sinta Wulandari

II

Januri Kapuran

174

Siti Alfiyah

II

Murifin Papring Jaya

175

Siti Halimatussa’diyah

II

Sucipto Secang

176

Siti Hawa

II

Mashuri Papring Jaya

177

Siti Isti’anah

II

Sugito Kelir

178

Siti Kholifah

II

Syukri Papring Jaya

179

Siti Maryama

II

Sami’an Secang Mangir

180

Siti Nabila

II

Busono Cungkingan

181

Siti Nur Halimah

II

Musahri Secang Mangir

182

Siti Tuhfatul Maria ulfa

II

Misnari Sawahan

183

Sri Nasifah

II

Sanakin Papring Jaya

184

Susilowati

II

Edi Suriyanto Wangkal

185

Tutik Tika Marsiyatin

II

Mustofa Papring

186

Vina Indah Astriyani

II

Naryo Wangkal

187

Yani Ulfia Ningsih

II

Syamsul Hadi Licin

188

Yuliana Ningsih

II

Abd. Rahman Kacangan

189

Rita Hidayati

II

Lukman H. Watugepeng

190

Ririn Agustin

II

Sofyan Secang

191

Sulastrik

II

Nur Hayan Secang

192

Nurya Maulida

II

Husaini Secang

193

Nur Khalilah

II

Nur Hadi Secang

194

Husnul Khotimah

II

Musahwan Secang

195

Ummi Rosyidah

II

Mawardi Secang

196

Huzaimatuz Zahro

II

Santoso Secang

197

Nuril Firdaus

II

Suhainik Secang

198

Nur Aini

II

Suhari Secang

199

Suci Purnamasari

II

Atroyu Secang

200

Siti Maryam

II

Misnamo Wangkal

201

Moh. Yusron

II

Moh. Yusril Secang

202

Busana

II

Buasin Secang

203

Zainul Anam

II

Jumadin Papring Jaya

204

Sugiyanto

II

Sugito Wangkal

205

Kholilurrahman

II

Moh. Hasyim Wangkal

206

Amelia Safitri

III

Zainal Abidin Secang

 

   

Banyuwangi, 31 Januari 2012

Kepala Madin,

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMMAD, S. Pd.I

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: